Ποιό είναι το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από το puzzle? Κλικ στο όνομα
0:00
0
Επιτυχίες:
0
Αποτυχίες:
0
Βαθμολογία:
Νέο puzzle!

Οδηγίες παιχνιδιού

Συμπληρώστε το puzzle μέσα στο χρονικό όριο των 6 λεπτών.
Για να βαθμολογηθείτε κάντε κλικ στο όνομα που νομίζετε πως ανταποκρίνεται στην εικόνα.

Το ως άνω παιχνίδι έχει κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα για το internet.
Απαγορεύεται η δημιουργία παρόμοιας εφαρμογής.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 100%
Θέση Όνομα χρήστη Βαθμολογία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Θέση Όνομα χρήστη Βαθμολογία