Αλλαγή κατεύθυνσης με SPACE

Η λύση στον υπολογιστή σας καθώς και το ποσοστό επιτυχίας
Επίσης μαζί με τη λύση, θα δείτε και μια σύντομη περιγραφή της φωτογραφίας

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox ή Google Chrome για καλύτερη απόδοση των γραφικών του site